pivovar helf

Pravda o Hillsborough – zpráva nezávislého panelu - 4. díl

liverpoolshanklygates

Kapitola 4: Po tragédii - snaha zakrýt chyby a svalit zodpovědnost na fanoušky

Až 8 let po katastrofě byla zveřejněna informace, že hlášení policistů o události byly původně psány rukou a poté podrobeny procesu přezkoumání a úprav, kterých se účastnili právní zástupcí South Yorkshire Police (SYP) a důstojníci SYP. V řadě případů byli policisté vyzýváni, aby přehodnotili a doplnili původní hlášení před tím, než byly postoupeny Taylorově vyšetřování.

Bezprostředně po neštěstí přijala SYP rozhodnutí použít jako základ pro formální hlášení dle Criminal Justice Act ručně psaná hlášení shromážděná od policistů, namísto standardní procedury použití souběžných zápisů v osobních zápisnících policistů. Původní zdůvodnění znělo: snaha poskytnout „nepřikrášlenou“, „upřímnou“ verzi událostí.  Co však následovalo, byl rozsáhlý proces přezkoumání a úprav sebraných hlášení a jejich transformace v souhrné hlášení. Proces transformace původních hlášení na formální hlášení dle Criminal Justice Act byl prezentován tak, že došlo k odstranění „domněnek“ a „názorů“ a byla zachována pouze „fakta“.

Prověřování hlášení policistů ukázalo, že policisté byli odrazováni od kritiky svých nadřízených, jejich reakce na události a způsobu velení. Klíčová slova jako „chaotický“ jim byla vymlouvána, a pokud byla uvedena, byla vymazána. Zveřejněná korespondence mezi SYP a jejich advokáty odhaluje, že byly pozměněny, vymazány nebo oslabeny (přepsány teamem SYP) ty komenáře v hlášeních policistů, které „nenapomáhají věci policie“. Bylo indentifikováno 164 hlášení, které byly podstatným způsobem doplněny, z toho 116 bylo upraveno tak, aby byly pozměněny či vymazány komentáře nepříznivé pro SYP.

Značná část policistů nebyla spokojena s metodologií používanou při přezkoumání a úpravách jejich původních komentářů a s rolí advokátů SYP v tomto procesu. Jeden policista prohlásil, že akceptoval změny pouze proto, že trpěl postraumatickým stresem a že považoval za nespravedlivé, že hlášení byly „zfalšovány“ tak, aby vyhovovaly SYP. Jiný policista prohlásil, že akceptoval proces přezkoumání, ale nevěděl do jaké míry bude jeho hlášení pozměněno.

Vysocí důstojníci SYP si toho byli vědomi a dokumenty odhalují jejich pokusy utišit tyto obavy. Prostí policisté měli k dispozici speciální tým, který jim měl poskytnout „nezbytné informace a pomoc“ před jejich svědeckou výpovědí před Taylorovou komisí.

Taylorovo vyšetřování akceptovalo finální pozměněné verze hlášení. Taylor předpokládal, že finální verze se lišily od původních pouze tím, že z nich byly odstraněny pouze názory policistů a nikoliv faktické informace. Komise sice neshledala „absolutně žádný důvod“ pro to, aby názory policistů byly z hlášení odstraněny, ale nepovažovala proces za nevhodný a nevznesla proti němu námitky.

Znepokojení nad procesem revize hlášení vyjádřil v dodatečném přezkoumávání i soudce Stuart-Smith, ale nakonec celý proces posvětil. Stuart-Smith připustil, že SYP upravila ta hlášení, která „nenapomáhala věci SYP“, ale že se jednalo „přinejhorším o špatný úsudek“, protože existuje „pouze pár příkladů, kdy byla vymazána fakta“. Proces prý reflektoval „pochopitelnou snahu“ bránit zájmy policejního sboru. Avšak neshledal v něm žádné nekalé praktiky ani negativním důsledky pro Taylorovo vyšetřování, trestně-právní řízení, disciplinární řízení nebo koronerovo šetření. Dokumenty, které měl Panel k dispozici, dokazují, že role advokátů SYP v procesu revize hlášení byla důležitejší a více direktivní, než předpokládal soudce Stuart-Smith v době svého vyšetřování.

Dokumenty postoupené Panelu dokládají, že proces přezkoumání a úpravy hlášení byl rozšířen i na záchranou službu (SYMAS) a jejich advokáty. V řadě případů byla z hlášení odstraněna kritika a naopak podtržena efektivnost reakce SYMAS.


Myšlenka, že alkohol přispěl ke katastrofě, se objevila již v ranné fázi a prokázala pozoruhodnou životnost, a to navzdory tomu, že byla odmítnuta v Taylorově zprávě. Zveřejněné dokumenty potvrzují, že byly učiněny opakované pokusy najít pro ni důkazy. Dokumenty také ukazují, že dostupné důkazy byly značně dezinterpretovány, včetně pokusů dokázat vztah mezi pozdějším příchodem ke stadionu a opilstvím, které byly fundamentálně vadné.

Váha přisuzovaná alkoholu byla zcela nepatřičná. Objektivní důkazy svědčí o mírné konzumaci alkoholu zcela přiměřené veřejné společenské akci podobného rázu. Přesto byla stále přiživována neudržitelná ale neustávající tvrzení o „chování opilých fanoušků“.

Bezprostředně po identifikaci obětí byli pozůstalí podrobeni otázkám na to, zda jejich blízcí byli konzumenti alkoholu či jaké byly jejich sociální návyky. Tato aktivita byla v daný moment irelevantní, necitlivá a přispěla k prohloubení utrpení pozůstalých.     

Koroner (soudní lékař, ohledávající mrtvé) přijal při ohledávání obětí tragédie naprosto neobvyklé rozhodnutí provádět u všech mrtvých test na přítomnost alkoholu. Zpřístupněné dokumenty neposkytují žádné racionální vysvětlení pro takovouto aktivitu (alkohol nesouvisel s lékařskou příčinou umrtí, kterou bylo udušení).

Testy na přítomnost alkoholu v krvi byly prováděny i u některých zraněných, kteří byli ošetřeni v nemocnici. Neexistují o tom žádné zápisy v jejich zdravotních záznamech a nebyl u nich ani zřejmý důvod takového testování. Rozsah těchto testů není znám.  

Implicitní a explicitní užívání hranice alkoholu v krvi ve výši 80mg/100ml (0.8 promile) bylo neospravedlněné. Tato úroveň je relevantní pro posouzení rychlosti reakce u řidičů motorových vozidel, ale nikoliv u lidí navštěvující veřejnou akci ve volném čase.

Analýza dat prokazuje, že pokus prokázat statistickou korelaci mezi časem příchodu na stadion a úrovní alkoholu v krvi byl fundamentálně chybný v šesti aspektech, a žádná taková závislost nemůže být dedukována.

Váha přisuzovaná hladině alkoholu v krvi, zejména v koronerově shrnutí vyšetřování, byla nepatřičná a zavádějící. Konzumace alkoholu těmi, kdo zemřeli, byla nevýznamná a nikoliv vyjímečná pro veřejnou akci či volnočasovou aktivitu.

Dokumenty odhalují, že byly podniknuty pokusy napadnout reputaci obětí také tím, že u těch, kteří neměli v krvi alkohol bylo zjišťováno, zda nemají záznam v národní policejní databázi.         

Neexistuje důkaz, který by podporoval tvrzení, že alkohol hrál jakoukoliv roli při vzniku neštěstí. Je politováníhodné, že zodpovědné osoby vytvořily a propagovaly myšlenku, že opilství přispělo ke vzniku tragédie a následným ztrátám na životech, aniž by to podložily důkazy.  

8 Anfield flowers

Bleskové zprávy

Los FA Cup

Ve čtvrtém kole FA Cupu se LFC střetne s Manchesterem United. Zápas se odehraje během víkendu 23-24. ledna. Vítěz se v pátem kolem střetne s vítezem zápasu West Ham United - Doncaster Rovers.

Balíčky 2. půlka

Stále dostupné lístky a balíčky na 2. půlku sezóny viz zde. Dostupný je také balíček na 3. kolo FA Cupu proti Evertonu.

Chamberlain #15

Po odchodu Daniela Sturridge nezůstalo číslo 15 dlouho na ocet, v příští sezóně s ním na pažity v dresu LFC vyběhne Alex Oxlade-Chamberlain, který doposud nosil číslo 21.

Mané lednovým vítězem

Sadio Mané se stal nejlepším hráčem za měsíc leden v očích fanoušků LFC. Předstihl tak druhého Mo Salaha a třetího Roberta Firmina.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN

O malú chvíľu nastúpi po takmer roku Alex Oxlade-Chamberlain na zápas  : Derby U23 vs Liverpool U23

titi liverpoolsky

Facebook